Home News چگونه پرتوهای کیهانی ممکن است حیات را بر روی زمین ایجاد کرده است – و این چه معنایی می تواند برای زندگی در سایر سیارات داشته باشد

چگونه پرتوهای کیهانی ممکن است حیات را بر روی زمین ایجاد کرده است – و این چه معنایی می تواند برای زندگی در سایر سیارات داشته باشد

0
چگونه پرتوهای کیهانی ممکن است حیات را بر روی زمین ایجاد کرده است – و این چه معنایی می تواند برای زندگی در سایر سیارات داشته باشد

[ad_1]

مدت ها قبل از پرسه زدن حیوانات روی زمین ، قبل از اولین باکتری ها ، و حتی قبل از ایجاد DNA ، مولکول های ریز توانستند نسخه های ساده ای از خودشان تهیه کنند.

پرتوهای کیهانی که از فضا پرتاب می شوند ، دائماً همان مولکول ها را بمباران می کنند و با گذشت زمان توسعه می یابند. این ذرات ، که از ستارگان و کهکشان های دوردست باران می بارد ، می توانند نقش مهمی در آنچه که تبدیل به شیمی زندگی می شود ، داشته باشند.