Home News مطالعه جدید نشان می دهد که این خوشه ستاره ای بسیار متراکم در شکل گیری سیاره خیره کننده است

مطالعه جدید نشان می دهد که این خوشه ستاره ای بسیار متراکم در شکل گیری سیاره خیره کننده است

0
مطالعه جدید نشان می دهد که این خوشه ستاره ای بسیار متراکم در شکل گیری سیاره خیره کننده است

[ad_1]

محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل ، یک مطالعه 3 ساله پیشگامانه از خوشه انبوه جوان متراکم وسترلند 2 را انجام داده اند. در این فرآیند ، با کشف اینکه ابرهای متراکم از گرد و غبار نسبتاً خنک کنجکاوی از مواد اطراف ستارگان در قلب خوشه وجود ندارد.