بعد از گمانه زنی ها و شایعات فراوان ، آمازون سرانجام خدمات تحویل مواد غذایی خود را با نام Amazon Food در هند آغاز کرد. در حال حاضر غول تجارت الکترونیک این سرویس را فقط در مناطق منتخب جنوب شهر بنگالورو راه اندازی کرده است.

در ابتدا آمازون قصد داشت این سرویس را سال گذشته راه اندازی کند ، اما امسال به آن فشار آورد.

[Read: TikTok now gives you one-tap access to streaming app Resso]

در بیانیه ای ، این شرکت اعلام کرده است که مشتریان به این شرکت گفته اند که مایلند مدتی وعده های غذایی آماده را سفارش دهند:

مشتریان مدتی است به ما می گویند که مایلند علاوه بر خرید سایر موارد ضروری ، وعده های غذایی آماده در آمازون را نیز سفارش دهند. این امر به ویژه در مواقع فعلی بسیار ایمن است زیرا آنها در خانه امن هستند.

ما همچنین می دانیم که مشاغل محلی به تمام کمکی که می توانند بدست آورند ، نیاز دارند. ما در حال راه اندازی غذای آمازون در انتخاب کدهای پین Bangalore هستیم که به مشتریان امکان سفارش از رستوران های محلی دستگیر و آشپزخانه های ابری را می دهد که از نوار صدور گواهینامه بهداشتی بالا عبور می کنند.

 آمازون خدمات رقابتی غذا را در هند برای رقابت با Zomato و Swiggy راه اندازی می کند
اعتبار: زوماتو