آخرین قیمت گوشی ؛ جدیدترین قیمت روز موبایل در بازار ایران – 14 آذر 99

مدل قیمت سامسونگ گلکسی فولد ۵ جی (۱۲/۵۱۲ گیگ) ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار سامسونگ گلکسی زد فولد ۲ ۵ جی (۱۲/۲۵۶ گیگ) ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵ جی (۱۲/۵۱۲ گیگ) ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵ جی (۱۶/۵۱۲ گیگ) ۳۱ میلیون و ۳۵۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵ جی (۱۲/۱۲۸ گیگ) ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار سامسونگ گلکیس نوت ۲۰ اولترا ۵ جی (۱۲/۲۵۶ گیگ) ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا (۱۲/۱۲۸ گیگ) ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار سامسونگ گلکسی زد فلیپ (۸/۲۵۶ گیگ) ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ (۸/۲۵۶ گیگ) ۲۶ میلیون و ۴۷۰ هزار سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا (۸/۲۵۶ گیگ) ۳۴ میلیون سامسونگ گلکسی اس ۲۰ پلاس ۵ جی (۱۲/۱۲۸ گیگ) ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس (۱۲/۲۵۶ گیگ) ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۲۰ (۸/۱۲۸ گیگ) ۲۳ میلیون و ۲۵۰ هزار سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ (۸/۲۵۶ گیگ) ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۲۰ پلاس (۸/۱۲۸ گیگ) ۲۳ میلیون سامسونگ گلکسی اس ۱۰ (۸/۱۲۸ گیگ) ۲۱ میلیون و ۱۵۰ هزار سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ ۵ جی (۸/۲۵۶ گیگ) ۲۲ میلیون سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس (۸/۱۲۸ گیگ) ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت (۶/۱۲۸ گیگ) ۱۶ میلیون و ۴۵۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت (۸/۱۲۸ گیگ) ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس دو سیم (۶۴ گیگ) ۱۵ میلیون سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ لایت (۶/۱۲۸ گیگ) ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ لایت (۸/۱۲۸ گیگ) ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اف ای ۵ جی (۸/۱۲۸ گیگ) ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار سامسونگ گلکسی اس ۹ دو سیم کارت (۶۴ گیگ) ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۷۱ (۶/۱۲۸ گیگ) ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۷۱ (۸/۱۲۸ گیگ) ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۶/۱۲۸ گیگ) ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۸۰ (۸/۱۲۸ گیگ) ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۷۰ (۸/۱۲۸ گیگ) ۸ میلیون و ۶۹۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۴/۶۴ گیگ) ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۸/۱۲۸ گیگ) ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۷۰ (۶/۱۲۸ گیگ) ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۴/۱۲۸ گیگ) ۸ میلیون سامسونگ گلکسی ای ۵۱ (۶/۱۲۸ گیگ) ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۵۰ اس (۶/۱۲۸ گیگ) ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۵۰ اس (۴/۱۲۸ گیگ) ۷ میلیون و ۳۹۰ هزار سامسونگ گلکسی ام ۳۱ (۶/۱۲۸ گیگ) ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۳۱ (۶/۱۲۸ گیگ) ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۳۱ (۴/۱۲۸ گیگ) ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۳۰ اس (۴/۱۲۸ گیگ) ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۳۰ اس (۴/۶۴ گیگ) ۶ میلیون و ۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۳۰ اس (۳/۳۲ گیگ) ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار سامسونگ گلکسی جی ۸ دو سیم کارت (۶۴ گیگ) ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۶ پلاس ۲۰۱۸ (مدل ۶۴ گیگ) ۵ میلیون و ۹۹۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۵ (۱۶ گیگ) ۵ میلیون و ۸۹۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۲۱ اس (۴/۶۴ گیگ) ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۲۱ اس (۳/۳۲ گیگ) ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۲۰ اس (۲/۳۲ گیگ) ۵ میلیون و ۸۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۲۰ اس (۳/۳۲ گیگ) ۵ میلیون و ۲۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۸ دو سیم کارت (۳۲ گیگ) ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ام ۱۱ (۳/۳۲ گیگ) ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۷ (۱۶ گیگ) ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۱۰ (۲/۳۲ گیگ) ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار سامسونگ گلکسی ام ۰۱ (۳/۳۲ گیگ) ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۱۱ (۳/۳۲ گیگ) ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۱۰ اس (۳/۳۲ گیگ) ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۱۰ اس (۲/۳۲ گیگ) ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۱۱ (۲/۳۲ گیگ) ۴ میلیون و ۵۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۰۱ (۲/۱۶ گیگ) ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار سامسونگ گلکسی ای ۰۱ کور (۱/۱۶ گیگ) ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار

Source link

Check Also

نظرسنجی گلدمن ساکس؛ ۲۲٪ از سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت بیت کوین تا یک سال به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد

نظرسنجی گلدمن ساکس؛ ۲۲٪ از سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت بیت کوین تا یک سال به …

Translate »